Park Hyatt Shenzhen
Shenzhen, 2019
Yabu Pushelberg